Vaccination mot covid-19 erbjuds till äldre på Högby seniorboende

På bilden syns hemtjänstpersonal som tar en promenad med en funktionshindrar person utanför Högby S

Under våren 2024 rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot covid-19 till följande grupper:

  • Personer som är 80 år och äldre.
  • Personer som är 65–79 år och har dagliga omsorgsinsatser dvs beslut om personlig omvårdnad, från till exempel hemtjänst eller särskilt boende/korttidsboende.

Rekommendationen gäller inte för personer som får hjälp med hemtjänster i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor.

 

Drop-in vaccination på Träffpunkt Ankaret

Region Östergötland genomför en omfattande vaccinationsinsats runtom i hela länet under våren, från den 18 mars till den 30 april. På torsdag 28 mars, mellan klockan 10 och 15, kommer vaccinationskliniken att besöka Träffpunkten Ankaret på Högby seniorboende i Finspång. Under de angivna tiderna erbjuds drop-in vaccination till de äldre.

På bilden syns hemtjänstpersonal som tar en promenad med en funktionshindrar person utanför Högby Seniorboende i Finspång.