Hemförsäkring

Du måste ha en gällande hemförsäkring under hela din boendetid hos oss. Den skyddar dig om det som inte får hända, händer. Det kan vara brand, inbrott, vattenskada eller olyckshändelse. Listan kan göras lång.

Om olyckan är framme

En hemförsäkring gäller dig och din familj. Den omfattar blannat annat lös egendom. Är du utan försäkring när något händer kan det innebära kostnader som du får betala av på flera år framåt.

Vallonbygden har försäkring på fastigheten och inventarier som hör till fastigheten. Din lösa egendom omfattas alltså inte av denna försäkring.

Ett pappershus i ett par händer

Senast vid nyckelutlämningen måste du styrka att du har en giltig hemförsäkring.