Parkering och avgifter

6186 - är zonkoden i alla våra områden

Det betyder att om du betalat för parkering så kan du flytta bilen till något av våra andra områden med samma zonkod utan att behöva betala ny avgift.

Parkering med app gäller på flera av våra adresser.

Är du osäker på vad som gäller så ska du alltid kontrollera gällande skyltning för området.

Parkering med app gäller inte för platser med elstolpe. Här behöver du fortfarande hyra en plats för att kunna parkera.

Frågor & Svar om parkering

Tillgången på parkeringsplatser minskar ju fler boende vi blir. Vi behöver ge alla hyresgäster samma möjlighet att kunna parkera. Genom att ta bort fasta platser gör vi det möjligt att parkera på den plats som för tillfället är ledig. (Vi övergår stegvis till det nya systemet därför kommer vissa områden fortfarande att ha fasta platser ännu en tid.)

Har du en äldre mobiltelefon kan du parkera genom att betala via SMS. Du kan då välja att erlägga avgift per timme, per dag eller per vecka. För långtidsparkera med pris för boendeparkering behöver du betala via app.

På ett fåtal platser kommer betalkortsautomaterna finnas kvar under en övergångsperiod.

Betalkortsautomaterna uppfyller inte längre bankernas krav på säker betalning. Det blir då naturligt att ersätta dem med ny teknik och en lösning som är både säker och användarvänlig.

Samma villkor gäller för besökare som för våra hyresgäster. Dvs parkering sker i mån av plats mot en avgift.

Personer med funktionshinder ges tillgång till parkering så nära bostaden som möjligt.

Vid våra seniorboenden gäller samma parkeringsregler som i övriga området. Det finns dock möjlighet att få sin avgift aviserad via Aimo Park.

Ny skylt Aimo

App

1 timme: 10 kr
24 timmar: 50 kr
7 dygn: 70 kr
30 dygn: 185 kr (ej via SMS)

Serviceavgift app: 4 kr 

SMS

1 timme: 10 kr
24 timmar: 50 kr
7 dygn: 75 kr

Serviceavgift: 6,95 kr/parkering
SMS-faktura: 0 kr

Hyra

P-plats med el
375 kr/mån

Carport med el
400 kr/mån

P-plats med laddstolpe
350 kr/mån + 3,50 kr/kWh

P-plats i varmgarage 
450 kr/mån

Kallgarage 
500 kr/mån

Varmgarage 
650 kr/mån