Elmätare förnyas i Vallonbygdens fastigheter

Bildtext saknas

Just nu pågår ett projekt där vår leverantör Eltel, på uppdrag av Vattenfall, förnyar samtliga elmätare i Vallonbygdens fastigheter.

Alla hyresgäster har fått separat information om detta via brev. 

Byte av elmätare beräknas ta cirka 30 minuter per enhet, och under denna tid kommer strömmen att tillfälligt avbrytas i din lägenhet. Innan installationen påbörjas kommer teknikerna att läsa av den befintliga mätarställningen noggrant. Alla tekniker är utrustade med ID-kort märkt med Eltels logotyp.

 

Vi vill tacka för er förståelse och samarbete under denna byteperiod.

.