Följ oss på Instagram
 

Uppsägning

Du måste personligen säga upp ditt hyresavtal och skicka eller lämna denna uppsägning till oss. På baksidan av ditt hyresavtal finns ett uppsägningsformulär som du ska använda när du säger upp din lägenhet. Saknar du avtalet så kan du använda blanketten som finns här nedan i vårt blankettarkiv.

Uppsägningsregler

Normalt gäller tre månaders uppsägning på alla våra hyresavtal, förutom parkeringsplatser som har en månads uppsägning. Bor du inom Vallonbygden idag och ska flytta till en större bostad inom Vallonbygden så har du ingen uppsägningstid. Du flyttar in i den nya lägenheten så snart den är ledig.

Uppsägningen räknas alltid till det månadsskifte som kommer 3 månader efter att uppsägningen inkommit till Vallonbygden.

Planera din flytt

Vi rekommenderar dig att planera din flytt noga. Alltför ofta möter vi personer med en övertro om att slippa uppsägningstid och städning.

Att flytta tar tid och kraft. Försök därför att planera även hjälp med bärande och packande så mycket det går. Det tjänar du på!

Flyttanmälan/Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket skatteverket.se så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

För att din post inte ska komma på avvägar är det viktigt att du gör adressändring. Det gör du enklast på adressandring.se

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.