Följ oss på Instagram
 

Hemförsäkring

Tänk om olyckan är framme 

Du bör absolut teckna en hemförsäkring. Den skyddar dig, om det händer det som inte får hända! Det kan vara brand, inbrott, vattenskada, olyckshändelse. Ja, listan kan göras lång!

Hemförsäkringen gäller dig och din familj. Den omfattar bland annat lös egendom. Är du utan försäkring när något händer kan det innebära kostnader som du får betala av på flera år framåt.

Vallonbygden har försäkring för fastigheten och inventarier som hör till fastigheten, alltså inte din lösa egendom.