Google Translate
 

Sponsring

Finspång har ett rikt föreningsliv med många föreningar och därigenom ett brett utbud av aktiviteter. Vi på Vallonbygden är angelägna om att skapa mervärden för våra hyresgäster. Genom sponsring kan vi gynna hyresgästernas sociala och kulturella liv och därmed bidra till ökat kvarboende och attrahera nya hyresgäster.

För att Vallonbygden ska sponsra bör följande kriterier uppfyllas:

  • Sponsringen ska alltid gynna hyresgästerna.
  • Sponsringen ska stärka Vallonbygdens varumärke.
  • Sponsringen ska gynna den kommunala utvecklingen.
  • Sponsring av idrott eller annan verksamheten ska ha om grund att det gynnar Finspång lokalt.

Vill du veta mer? Kontakta Jimmy Lundell, Marknadschef, 0122-249 68.