Följ oss på Instagram
 

Tänk på miljön

Vad kan vi göra i vardagen för att minska miljöpåverkan? Exempel på ditt bidrag till en bättre miljö kan vara:

Energi i hushållet

 • Använd lågenergilampor.
 • Spara på varmvattnet. Sätt snålspolande munstycken på kranar och dusch.
 • Din TV drar ström i stand-by läge. Stäng av dina apparater helt genom att dra ut kontakten eller stänga av direkt på TV:n istället för med fjärrkontrollen.
 • Frosta av frysen med jämna mellanrum. En avfrostad frys drar mindre energi. Dammsug bakom frys och kyl, så sparas också energi.
 • Släck belysningen när du lämnar rummet.

Avfall

 • Lämna alla uttjänta batterier i batteriholken eller till din miljöstation. Motivet är att förhindra utsläpp till miljön av de giftiga tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly.
 • Sortera dina förpackningar och lämna dem till återvinning på en återvinningsstation. Alla inlämnade förpackningar blir till nya varor, nya förpackningar eller energi.
 • Lämna dina glödlampor, lågenergilampor och lysrör till återvinningscentralen. De innehåller farliga metaller som tas omhand.
 • I varje bostadsområde finns ett miljöhus där varje hyresgäst ansvarar för att lägga rätt sorts sopor i rätt fraktion.
 • Grovsopor ska alltid slängas i kommunens återvinningscentral.

Städa/tvätta

 • Köp inte medel som innehåller klor.
 • Tvätta inte i onödigt höga temperaturer. Med dagens tvättmedel blir det mesta rent vid 40-60 grader.
 • Tvätta alltid med full maskin och med miljövänliga tvättmedel.
 • Diska och skölja inte under rinnande vatten.