Följ oss på Instagram
 

Styrelse

 

Ordförande

Britt-Marie Ellersten (S)

Vice ordförande

Magnus Moberg (S)

Ledamot

Torgny Maurer (SD)

Ledamot

Nicklas Carlsson (KD)

Ledamot

Christer Lundström (L)

Suppleant

Bill Johansson (S)

Suppleant

Tina Englund (M)

Suppleant

Vakant

Suppleant

Kristin Yderfors (C)

Suppleant

Göran Gustavsson (C)