Följ oss på Instagram
 

Sköt om ditt hem

Som hyresgäst hos Vallonbygden är du skyldig att sköta om din lägenhet. Vi förutsätter att du städar lägenheten regelbundet och att du är rädd om den.

I samband med utflyttning görs en besiktning av lägenheten. Här jämförs lägenhetens skick med hur det såg ut när avtalet påbörjades. Skador som inte är att anse som normala förslitningsskador ska betalas av den avflyttande. Detta kan till exempel vara tapetskador eller trasiga köksluckor.

Mindre skador

Mindre skador som uppstår under hyrestiden ska anmälas till Vallonbygden. Du kan även göra en felanmälan via Mina Sidor. Vi försöker naturligtvis att åtgärda skadan så snart vi hinner. Om skadan orsakats av oaktsamhet från hyresgästen så får han/hon också betala för återställandet.

Stora skador

Vid till exempel brand eller omfattande vattenskador kan det innebär att du inte kan bo kvar i lägenheten under en viss tid. När lägenheten inte går att använda på avsett sätt så kan du också ha rätt till en viss hyreskompensation.

Om skadan orsakats av hyresgästens oaktsamhet så kan Vallonbygden komma att kräva hyresgästen på ersättning. I dessa fall är det mycket viktigt att hyresgästen har en hemförsäkring som skyddar detta ansvar.

Borra hål i väggen

En av de vanligaste anledningarna till att hyresgäster måste återställa sin lägenhet är att de inte tänkt sig för innan de borrat hål i väggarna. Innan du exempelvis ska sätta upp en hylla, ett väggfäste till en tv eller liknande, tänk på hur mycket tyngd den kommer att belastas med. Även om man kan fästa en hylla med 16 skruvar, är det sällan nödvändigt med så många. Anpassa fästdonet till vad du ska hänga upp.

Om det blir för många plugghål så räknas det som skada och hyresgästen kan bli debiterad för kostnaden att återställa väggen. Vägghängd tv är av det skälet inte något vi rekommenderar.

Tänk också på att inte borra i väggarna i bad- och duschrum. Att göra det kan orsaka fuktskador som du själv får bekosta.

Belysning

I den fasta armaturen som finns i lägenheten byter du själv lampor. Det kan till exempel vara lysrör, glödlampa, ugnslampa, kylskåpslampa eller fläktlampa.

När ett lysrör blinkar är det dags att byta. Glöm inte att samtidigt byta glimtändaren/lysrörständaren eftersom den har ungefär samma livslängd som själva lysröret.

Tänk på att lysrör innehåller kvicksilver som ställer till skada i naturen redan i små mängder. Trasiga lysrör hör till farligt avfall som du lämnar i en särskild behållare i ditt återvinningsrum.

Persienner

Persienner ingår inte i våra fastigheter och Vallonbygden erbjuder därför ingen service av dem. Det kan med stor sannolikhet ändå finnas persienner i din bostad. Du ansvarar själv för underhållet.

Säkringar

En elcentral/proppskåp i din lägenhet skyddar elsystemet från överbelastning. Det finns två varianter av elcentral:

 • Äldre proppskåp med proppsäkringar
 • Automatsäkringscentral med jordfelsbrytare

Om strömmen går kan det bero på att säkringen slagit ifrån. Intill elcentralen finns en gruppförteckning som visar vilken säkring som hör till vilket rum, vitvara med mera.

Äldre proppskåp

Du ser vilken propp som gått genom att den lilla färgpricken i änden har lossnat. Byt ut den trasiga mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren. Hur många ampere (A) proppen är till för framgår av färgmärkningen i bakkant på proppen. Grön färg är 6A, röd 10A och grå är 16A.

Laga aldrig trasiga säkringar eftersom det kan leda till överbelastning med brand som följd.

Automatsäkringscentral

Du ser vilken propp som gått genom att en knapp fallit ner. Du återställer säkringen genom att trycka upp knappen.

Jordfelsbrytare

I automatsäkringscentraler sitter också en jordfelsbrytare. Om något fel uppstår i elsystemet bryter jordfelsbrytaren strömmen. Du återställer jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen. För att ta reda på varför jordfelsbrytaren slår ifrån kan du slå ifrån alla säkringar och slå på jordfelsbrytaren. Slå på säkringarna en i taget tills jordfelsbrytaren slår ifrån.

Stopp i köksavlopp

För att motverka stopp kan du hälla i en halv deciliter bikarbonat tillsammans med en halv deciliter ättika eller vinäger. Låt verka en stund och spola rent med riktigt hett vatten. Tänk på att aldrig använda kemiska preparat som lut eller kaustisk soda.

Stopp i golvbrunnen

För att undvika dålig lukt eller stopp i avloppet behöver du rensa din golvbrunn från hår och annan smuts med jämna mellanrum. Behöver du anmäla stopp eller dålig lukt måste du själv göra rent först. Gör så här:

 • Lyfta upp golvbrunnslocket och rengör.
 • Gör rent brunnen så gott det går med förslagsvis en diskborste och diskmedel.
 • Vissa golvbrunnar har en insats. Lyft upp den och rengör. Se till att du får fast den ordentligt när du är klar.

Stop i toalett

Stopp i toalett felanmäler du till oss! Har du endast en toalett eller om det rör sig om ett stigande stopp får du snabbast hjälp om du ringer in din felanmälan på 0122-155 50. På helger och kväller ringer du istället vår jour på 0122-127 20.

Ventilation och ventiler

För att få en så bra inomhusmiljö som möjligt, är det viktigt med öppna fönsterventiler. Är de öppna byts all luft i din lägenhet ut varannan timme med hjälp av gemensamma fläktar som forslar ut luften via ventilationsdon. Är ventilerna stängda eller tilltäppta tar sig luft in genom brevinkast eller som kallras genom fönstren. Det blir lätt undertryck i lägenheten och ventileringen går inte runt. Dessutom har elementen svårt att värma upp den typen av luftinsläpp vilket gör att du vintertid kan få en lägre inomhustemperatur än nödvändigt. Lika viktigt som att släppa in frisk luft via fönsterventiler lika viktigt är det ventilationsdonen kan släppa ut luft. Därför behöver ventilerna rengöras med jämna mellanrum.

 • Dammsuga ventilen ren från damm.
 • Torka med fuktat trasa och eventuellt lite diskmedel.

Vädring

Ibland behöver du också komplettera ventilationssystemet genom att själv vädra. Här följer några tips på hur du vädrar smart.

 • Låt dörren till badrummet stå öppen efter bad eller dusch.
 • Även när du har tvättat eller har kläder på tork behöver dörren stå öppen.
 • Öppna inte köksfönstret vid matlagning, öppna istället ett fönster så långt ifrån köket som möjligt.
 • Framför allt vintertid gör du klokt i att vädra med tvärdrag under korta perioder istället för att konstant vädra genom att låta ett fönster stå på glänt.

Köksfläkt

Minst en gång i månaden bör du rengöra fettfiltret i fläkten. Med tiden samlas matfett i filtret. Då fastnar damm i fettet och ventilationen fungerar inte som den ska. Diska det i ljummet vatten och med milt diskmedel alternativt i diskmaskinen.

fin dammtrasa