Följ oss på Instagram
 

Klimatinitiativet

Tillsammans mot en fossilfri och energismart allmännytta!

I det tidigare klimatprojketet som SABO tillsammans med medlemsföretagen genomförde så sparade 105 allmännyttiga bostadsföretag på tio år tillsammans 4,7 TWh energi – som årsproduktionen från en mindre kärnkraftsreaktor. Initiativet blev uppskattat och uppmärksammat även långt utanför bostadsbranschen. Kanonbra, tyckte till exempel energiministern. Nu är det dags för nästa initiativ. Men den här gången tar vi ett bredare grepp och ställer siktet högt – mot en helt fossilfri och energismart allmännytta!

Klimatförändringarna är ett växande hot mot planeten – men allmännyttan kan i kraft av sin storlek och samverkansförmåga bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Och genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var för sig.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

Klimatinitiativet har två övergripande mål som ska uppnås senast år 2030. Fossilfri allmännytta och 30 % lägre energianvändning från 2007 till år 2030 räknat i energi för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel i kWh/m2 Atemp, år, där energin för uppvärmning normalårskorrigeras med hjälp av SMHI:s energiindex.

För att så många företag som möjligt ska kunna gå med i Klimatinitiativet finns också möjligheten att sätta sina egna mål gällande fossilfrihet och energieffektivisering. De övergripande målen är mål som vi hoppas kunna nå för initiativet i stort, på samma sätt som Parisavtalet fungerar.

 

Dessa två övergripande mål är grunden i Klimatinitiativet och det som alla skriver under på att arbeta mot.

Tanken är att nätverkande, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning ska bidra till en snabbare omställning.   

 

VAD MENAS MED FOSSILFRIHET?
För att räknas som fossilfritt ska företaget fasa ut förbränning av fossila bränslen i egna pannor. Avsikten ska också vara att minska koldioxidutsläppen från den energi företaget köper. Dessutom ska egna fordon och arbetsmaskiner köras med drivmedel som ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ
(enligt samma definitioner som Fossilfritt Sverige har).