Följ oss på Instagram
 

Hemförsäkring

Du bör absolut teckna en hemförsäkring! Den skyddar dig om det händer som inte får hända. Det kan vara brand, inbrott, vattenskada olyckshändelse. Lista kan göras ännu längre.

Om olyckan är framme

En hemförsäkring gäller dig och din familj. Den omfattar blannat annat lös egendom. Är du utan försäkring när något händer kan det innebära kostnader som du får betala av på flera år framåt.

Vallonbygden har försäkring på fastigheten och inventarier som hör till fastigheten. Din lösa egendom omfattas alltså inte av denna försäkring.

Hus i händer