Följ oss på Instagram
 

Blanketter och broschyrer

Här finner du det blankett- och broschyrmaterial vi har tagit fram. Om det är något du saknar, kontakta oss på tfn 0122-249 50.
 

Blanketter

Autogiroanmälan

Borgensförbindelse

Checklista vid avflytt

Klagomålsbrev

Uppsägning av hyreskontrakt

Uppsägning del av hyreskontrakt

Ansökan om överlåtelse - lokal

Affärsplan intresseanmälan - lokal

 

Broschyrer

Bostadens säkerhetshandbok

TV, Internet & Telefoni

 

Hyresgästidningen BoMagasinet

BoMagasinet nr 1, 2019

BoMagasinet nr 3, 2018

BoMagasinet nr 2, 2018

BoMagasinet nr 1, 2018