Vallonbygden har en lång tradition av att på olika sätt stödja företag, organisationer, föreningar och evenemang kopplade till Finspång och regionen. Ett syfte är att främja samhällsengagemanget för de människorna och företag som är verksamma och bor i Finspång.

Vi vill också via sponsring och reklam vara en attraktiv arbetsgivare samt hyresvärd och stärka bilden av Vallonbygden och dess varumärke, utveckla olika nätverk, skapa nya kundrelationer och stärka befintliga, stärka den interna kommunikationen och engagemanget i företaget. Vallonbygdens sponsring och reklamengagemang sträcker sig över samhälle, sport och kultur.

 Sponsringspolicy