Nyhetsarkiv

Lista med nyheter
2021-05-11 Avstängning av vattnet på Stora Allén 11

Onsdag 12 maj kl 9-12 stänger vi av vattnet pga underhåll.

2021-05-11 Avstängning av vattnet Profilvägen 10

Tisdagen den 25 maj mellan kl 8-14 stänger vi av vattnet på grund av underhåll.

2021-05-06 Lagning av potthål

Snart börjar vi laga små skador och potthål. Arbetet beräknas klart till Midsommar.

2021-05-04 Balkongbyte på Kalkugnsvägen 13

Vi byter balkonger och börjar resa ställning den 10 maj. Arbetet beräknas vara klart i början av juli.

2021-04-28 Skräpplockardagarna 2021

Vi uppmärksammar och deltar! Under den här och nästa vecka är vi ute i våra områden och plockar skräp. Nästa år hoppas vi att vi kan göra den här aktiviteten tillsammans med våra hyresgäster.

2021-04-23 Vi förbättrar utemiljön

Pilängsplan 4-6 får ny cykelparkering och fina blommor. Vi installerar även en robotklippare för skötsel av grönytorna.

2021-04-21 Takbyte på De Wijks väg 13-15

Startar måndag 17 maj.

2021-04-19 Ombyggnation av Bergslagsvägen

Kommunen informerar om nya tillfälliga förändringar. För Högby innebär det att den befintliga avstängningen på Bergslagsvägen kommer utökas till att omfatta sträckan mellan Hyttvägen och östra infarten till Lidl. Förändringarna gäller från måndag 19 april.

2021-04-16 Nu sopar vi parkeringarna

Den 21 april sopar vi på Tegelbruket och Nyhem och den 22 april på Gula och Röda Hårstorp. Vi ber dig om hjälp med att hitta annan parkering redan kvällen innan vi sopar.

2021-04-14 Problem med varmvattencirkulationen

Östermalmsvägen 57-59: Just nu har vi problem med varmvattencirkulationen vilket gör att vattnet kan upplevas kallt. Vi arbetar på problemet och hoppas på en snar lösning. Tack för förståelsen under tiden arbetet pågår!