Information om störning på fjärrvärmenätet tisdag 20/2