Hyresjusteringen för 2020 gäller från den 1 januari men faktureras först i april