Följ oss på Instagram
 

Hyresjusteringen för 2020 gäller från den 1 januari men faktureras först i april