Vi vill verka för en miljövänligare värld!

 

Vallonbygden har nu börjat minska sina koldioxidutsläpp i Finspång. Vi har nämligen köpt in de första elbilarna till företaget. Vår målsättning är att byta ut absoluta merparten av våra nuvarande 13 bilar till elbilar, vartefter leasingavtalen går ut på våra befintliga dieselbilar.

Vi vill bidra med att minska koldioxidutsläppen i Finspång och skapa en renare luft, bland annat genom att köra elbilar i fortsättningen och att vi använder fjärrvärme överallt, där det är möjligt.

Vår målsättning att vara så miljövänliga vi kan hela tiden och på alla tänkbara sätt. Exempelvis är alla armaturer som vi byter ut nuförtiden miljövänliga och vi försöker på alla sätt hitta miljövänliga förbättringar.  Vi försöker hela tiden värna om miljön och skapa ett hållbarare samhälle inför framtiden.  I den satsningen känns det väldigt rätt att vi nu satsar på elbilar i fortsättningen.

Ett problem med elbilar är att de kommer så tyst, att de kan överraska gående och cyklister. Visserligen finns det ett syntetiskt ljud pålagt i dagens elbilar, men man måste absolut vara mer uppmärksam på andra trafikanter, när man kör en ljudlös, eller nästan ljudlös elbil.

Elbilen klarar uppåt 16 mils körning på en laddning, vilket innebär att en laddning räcker fram och tillbaka till de bostadsområden som vi har längst bort i kommunen.