Google Translate
 

Tillgänglighetsinventering

Vallonbygden AB vill som allmännyttigt bostadsbolag bidra till Finspångs kommuns possitiva utveckling. Att kunna erbjuda hyresgäster bostäder med bra tillgänglighet ser man som en självklarhet och är ett led i att ge bra service.

För att Vallonbygden ska kunna bli bättre på att öka tillgängligheten till sina fastigheter så har Vallonbygden tagit initiativ till en stor inventering av alla sina bostadsfastigheter. Inventeringen innehåller också även förslag till förbättringsåtgärder.

Mer information om inventeringen hittar du här!

Läs Mer