Google Translate
 

Tack för att du sorterar ditt avfall

 

Vallonbygden har under en tid jobbat med teman som rör sophanteringen i miljöhusen, fokus under arbetet har varit trivsel och ordning. Vallonbygden har märkt av stora förbättringar i miljöhusen och där Ni hyresgäster har gjort ett jättebra arbete. Vi vill tacka er för att ni är så bra på att sortera i sopkärlen och åka till återvinningscentralen, det skapar en trevligare arbetsmiljö för våra områdesvärdar och det är också till nytta för miljön!

Tack en än gång!