Följ oss på Instagram
 

Sköt om ditt hem

Som hyresgäst hos Vallonbygden är du skyldig att sköta om din lägenhet. Vi förutsätter att du städar lägenheten regelbundet och att du är rädd om den.

I samband med utflyttning görs en besiktning av lägenheten. Här jämförs lägenhetens skick med hur det såg ut när avtalet påbörjades. Skador som inte är att anse som normala förslitningsskador ska betalas av den avflyttande. Detta kan till exempel vara tapetskador eller trasiga köksluckor.

Mindre skador

Mindre skador som uppstår under hyrestiden ska anmälas till vår Felanmälan på tfn 0122-155 50. Du kan även göra en felanmälan via hemsidan, se länken längst ner på sidan. Vi försöker naturligtvis att åtgärda skadan så snart vi hinner. Om skadan orsakats av oaktsamhet från hyresgästen så får han/hon också betala för återställandet.

Stora skador

Vid till exempel brand eller omfattande vattenskador kan det innebär att du inte kan bo kvar i lägenheten under en viss tid. När lägenheten inte går att använda på avsett sätt så kan du också ha rätt till en viss hyreskompensation.

Om skadan orsakats av hyresgästens oaktsamhet så kan Vallonbygden komma att kräva hyresgästen på ersättning. I dessa fall är det mycket viktigt att hyresgästen har en hemförsäkring som skyddar detta ansvar.

fin dammtrasa