Miljö och Energi

Miljön är viktig för oss! Vi vill tillsammans med hyresgäster och samarbetspartners fortsätta arbeta för en sund boendemiljö och dra vårt strå till stacken till förmån för miljön.

Vi arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och antog under 2008 SABO:s (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) energiutmaning. Utmaningen innebär bland annat att bolagets energianvändning ska minska med 20% räknat från utgången av år 2007 till år 2016.

Vallonbygden bidrar även till att minska koldioxidutsläppen och därmed företagets påverkan på växthuseffekten. Detta sker genom en målmedveten konvertering från olja och direktel till nya värmepumps- och biobränsleanläggningar. Vi försöker även att i möjligaste mån ansluta fastigheterna till kommunens fjärrvärmenät. Vi har från och med januari 2013 inga oljeeldande bostadsfastigheter kvar i vårt bestånd.

Vi har under de senaste åren även satsat på miljöhusinventering i våra bostadsområden. Dessa är nu i princip genomförda.

Miljöbild, flicka med solros