Personuppgifter

 

Hantering av dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Vallonbygden att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gäller oavsett om du är vår hyresgäst, samarbetspartner , söker jobb hos oss eller hyr en fordonsplats.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Den tidigare personuppgiftslagen (PuL) förändras för att följa den nya dataskyddsförordningen som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018. Den kallas General Data Protection Regulation (GDPR).

Vallonbygden AB (556381-0588) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget.

Vad är en personuppgift och när behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller spåras till en levande person. Vallonbygden behandlar personuppgifter om dig som hyresgäst när du erbjuds bostad (eller fordonsplats) hos oss, under tiden du är vår hyresgäst samt en viss tid efter att du flyttat.

Vad har du för rättigheter?

Du är välkommen att kontakta oss på info@vallonbygden.se, eller på 0122-249 50, om du:

  • har frågor om hur vi behandlar personuppgifter inom Vallonbygden
  • vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter
  • vill rätta felaktiga uppgifter
  • har invändningar mot behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att få se all information vi har om dig i våra register.

Om du menar att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt gällande lag så hör av dig till oss på info@vallonbygden.se