Finspångs AIK Bandy

Vallonbygden har en lång tradition av att på olika sätt stödja företag, organisationer, föreningar och evenemang kopplade till Finspång och regionen. Ett syfte är att främja samhällsengagemanget för de människorna och företag som är verksamma och bor i Finspång.

Vi vill också via sponsring vara en attraktiv arbetsgivare samt hyresvärd och stärka bilden av Vallonbygden och dess varumärke, utveckla olika nätverk, skapa nya kundrelationer och stärka befintliga, stärka den interna kommunikationen och engagemanget i företaget. Vårt sponsring och reklamengagemang sträcker sig över samhälle, sport och kultur och ska alltid gynna Vallonbygdens hyresgäster.

Genom samarbetet med Finspångs AIK/Bandy har våra hyresgäster möjlighet att kostnadsfritt gå på samtliga hemmamatcher på Arena Grosvad
säsongen 2017/18.
Biljetterna finns att hämta ut i Vallonbygdens BoButik vardagar
mellan 10.00-15.00.