Engagemang

Vårt varumärke har en lång tradition i Finspång. Det är välkänt och omtyckt bland invånarna här. Det ger ett slags löfte till våra hyresgäster. Men ett varumärke blir aldrig starkare än sin svagaste del. Att bygga varumärken tar tid. Att rasera ett varumärke går på nolltid. Därför är det så viktigt att det vi säger stämmer överens med det vi gör. Att vi håller det vi lovar.

Varumärket är naturlugtvis mycket mer än bara några ord. Det är vi som arbetar i företaget som fyller varumärket med innehåll. Vårt sätt att arbeta och våra kärnvärden bidrar till att människor förknippar oss med positiva associationer, känslor och attityder. Engagemanget ska se till att allt hänger ihop i vårt nätverkande med hyresgäster, intressenter och allmänhet. Det är vårt ansikte utåt. Vi har en viktig roll när det gäller att visa upp detta ansikte utåt på rätt sätt.