Följ oss på Instagram
 

Hyresgästundersökningen 2016

Hela 60 procent av Vallonbygdens hyresgäster valde att delta i 2016 års hyresgästundersökning, och över 95 procent trivs med med oss som hyresvärd. Ett mycket gott resultat. Tack för er medverkan!

Att genomföra en hyresgästundersökning, det vill säga fråga sin kunder vad de tycker och tänker, tycker vi på Vallonbygden är mycket viktigt. Men arbetet får inte stanna där. För att åstadkomma bestående förbättringar måste vi kontinuerligt arbeta med att göra rätt saker på rätt plats. Genom hyresgästundersökningar kan vi på ett strukturetat sätt fånga upp vad som är viktigast för våra hyresgäster och sedan agera efter svaren. Detta kallar vi kunddriven fastighetsförvaltning. Undersökningen bygger på följande sex kategorier:

Servicindex fångar in vad hyresgästerna upplever i "sanningens ögonblick" i mötet med Vallonbygdens medarbetare, tjänster och produkter. Här mäter vi om hyresgästerna upplever sig tagna på allvar, om det är tryggt och säkert, rent och snyggt samt om hyresgästerna får den felavhjälpande service de efterfrågar. Vi får väldigt fina omdömen när det gäller att kunden på allvar samt hjälp när det behövs. Över 95 procent trivs med Vallonbygden som hyresvärd. Något sämre betyg får vi när det gäller trygghet, främst säkerheten mot inbrott i förråden samt belysningen på gård och nära huset. Detta är utvecklingsområden framöver. Även tvättstugor och miljöhus är områden som där ni önskar förbättring, framförallt när det gäller att hålla rent och snyggt.

Produktindex avser egenskaper hos lägenheten/lokalen och fastigheten i övrigt såväl inne som ute. Hela 80 procent av de som svarat i undersökningen trivs med lägenheten men är mindre nöjda med utemiljön.

Profil innehåller varumärkesrelaterade frågor, till exempel om man kan tänka sig rekommendera sin hyresvärd. Här har 94,8 procent svarat att de är nöjda med Vallonbygden och rekommenderar oss som hyresvärd. Detta är vi mycket tacksamma för.

Valuta för hyran? Nästan 80 procent svarar att de tycker de får valuta för hyra.

Attraktiviet innefattar hyresgästernas egen samlade smalade bedömning av läge, tillgången på service och områdets rykte. Drygt 86 procent upplever att de bor i ett attraktivt område.

Trend fångar upp hur hyresgästerna upplevt utvecklingen det senaste året. Fler upplever bland annat att vi blivit mer synliga ute i våra bostadsområden.

Vi kommer under våren utforma handlingsplaner områdesvis, innehållande   åtgärdsprogram med konkreta åtgärder både på kort och lång sikt. Än en gång, tack för din medverkan! Vi hoppas att du under året kommer att se förbättringar på just ditt område.