Följ oss på Instagram
 

Utemiljön på Oxhagsvägen

Återställningen av utemiljön efter bytet av fjärrvärmeledningarna kommer att påbörjas vecka 23. Planeras klart under vecka 39.

Mest berörda blir hyresgäster som bor i uppgång 10-12. Där kommer även uteplatserna att renoveras och förändras.
Vi kommer även att göra fler p-platser i samband med denna återställning.

Under tiden som arbetet pågår kan vissa delar komma att vara avspärrade periodvis och framkomligheten lite begränsad.

Fotbollsplanen bakom Oxhagsvägen 8 är nu klar och kan nyttjas av barnen.