Följ oss på Instagram
 

Byte av nätväggar i källarförråd

Från måndagen den 17/3 kommer containrar att finnas utställda för att ni skall kunna kasta sådant som ni inte har användning av längre. Hjälp oss med detta, för att underlätta vid utbytet. enbart brännbart får kastas.

Plocka ihop grejorna mot mitten, för även skiljeväggarna skall bytas.

Lås upp hänglåsen till förråden på morgonen den 24/3, entreprenören kommer att byta cylindrar i förrådsdörrarna under bytestiden så ingen kommer in. Hänglås som inte är upplåsta klippes bort. Entreprenör är Åhlin & Ekeroth.

Kontaktpersoner om ni behöver komma in i förråden under arbetets gång eller andra frågor gällande arbetet:

Jari Lukka 072-233 95 62 Åhlin & Ekeroth

Ansvarig arbetsledare Petter Forsberg 070-634 58 74 Åhlin & Ekeroth

Ralf Andersson 070-547 29 71