Följ oss på Instagram
 

2017 års hyror klara

Vallonbygden och Hyresgästföreningen, region sydost, kom vid hyresförhadlingar i november 2015 överens om ett 2-års avtal, innebärande en genomsnittlig hyreshöjning för bostäder med 1,2 procent vid respektive årsskifte. Den nya hyran gäller från och med 1 januari 2017.

Räkneexempel: För ett hushåll som betalar 6 000 kronor i hyra för sin lägenhet betyder upgörelsen om 1,2 procent att månadshyran höjs med 72 kronor.

Hyresintäkterna ska täcka de kostnader vi har för reparationer, underhåll, fastighetsskötsel, uppvärmning, löner, sociala avgifter, avskrivningar, räntor, övriga driftskostnader och taxebundna utgifter så som fjärrvärme, vatten,  el och sophämtning.

För lägenheter där hushållsel ingår i hyran höjs elkostnadstillägget med 1,50 kr/kvm från och med 1 januari 2017. Elkostnadstillägget för 2017 är 70 kr/kvm och år.

Parkeringsplaster och garage: Parkeringsplatser med eluttag höjs med 5 kr per månad, vilket innebär en hyra på 175 kr per månad. Carport med eluttag höjs med samma belopp, 5 kr per månad, vilket innebär en hyra på 215 kr per månad. Kallgarage med elluttag höjs även de med 5 kr per mån. Hyran på kallgaragen varierar på grund av standard. Parkeringsplatser utan el höjs med 5 kr per månad och kostar 115 kr per månad. Den nya hyrorna för parkeringsplatser och garage gäller även de från och med 1 januari 2017.