Följ oss på Instagram
 

Renovering och armaturbyte

Vi kommer under april, maj och eventuellt juni måla trapphusen och byta belysning i trapphus, källargångar och förråd. Detta kan göra att framkomligheten blir lite begränsad periodvis.

Entreprenörer till dessa arbeten är TG:s El och DN.s Måleri.

Ansvarig på Vallonbygden Ralf Andersson - förvaltningschef