Följ oss på Instagram
 

Nya parkeringsplatser på Ekkällevägen

Efterfrågan på p-platser ökar inom området. Vi kommer därför att utöka antalet p-platser med 14 platser på den befintliga parkeringen mot Norrköpingsvägen.

Arbetet kommer att påbörjas omgående och pågå i cirka 2 veckor. Asfalt kommer att läggas senare och är planerat till våren 2014. Entreprenör är Berglings Bygg & Reperation.

Är du är intresserad av att hyra parkeringsplats så ta kontakt med vår Bobutik på telefon 0122-249 50 alt. info@vallonbygden.se

Har du frågor, kontakta Jimmy Lundell 070-564 32 04 eller Bengt Lundqvist 070-572 16 44.