Följ oss på Instagram
 

Hitta ditt OCR-nummer på "Mina sidor"

OCR-nummer  fungerar som ett referensnummer och innehåller vanligen uppgift om fakturanummer och/eller kundnummer.  OCR-nummer syftar till att betalningsmottagaren ska kunna automatisera registrering och bokföring av inbetalningar.

Vid betalning av hyra skall OCR-nummer alltid anges. Annars kan vi inte identifiera att betalningen kommer från dig. OCR-numret för kommande månadshyra finns både på den hyresavi som vi skickar ut och på "Mina sidor"

Logga in på Mina sidor. Under rubriken Min hyra kan du få fram din hyra och ditt OCR-nummer. Tänk på att uppge rätt OCR-nummer (referensnummer) när hyran betalas via Internet. Varje månads OCR-nummer är unikt.