Följ oss på Instagram
 

Vallonbygden ombud för ny gymnasieskola

Finspångs nya bibliotek och utbildningscentrum växer  snabbt fram på Sationsområdet. Byggnaden har fått namnet Bildningen. Vallonbygden är inte bara Finspångs största hyresvärd, vi förvaltar och sköter också kommunens fastigheter och ansvarar för olika byggprojekt med jämna mellan rum.

När det gäller byggnationen av den nya gymnasieskolan och biblioteket fungerar vi som kommunens ombud för projektet. Byggnationen går planenligt och vi kommer att vara klara i månadsskiftet april/maj så att byggnaden kan tas i  bruk i juni.

Byggnaden innehåller fyra plan. På planritningen till höger, markerad med gul färg, är ytan där biblioteket ska ligga. Bibliotekslokalen byggs i två höjdnivåer och är en öppen lösning. Entrén sker genom den så kallade rotundan, den vita runda trappuppgången i mitten på huset.